Spelregels

PuzzelBrein is een uitgave van Roniko B.V., gevestigd op Generaal Hobbsstraat 9, 6224 DW Maastricht. Deze spelregels zijn van toepassing als bij deelname aan de prijspuzzels in het Blad of via de App. 

Spelregel 1:
Personen onder de 18 jaar zijn uitgesloten van deelname. Medewerkers van PuzzelBrein, hun familieleden of andere personen die direct of indirect een bijdrage hebben aan de totstandkoming van het Blad of de App zijn ook van deelname uitgesloten.

Spelregel 2:
Deelname puzzelacties van PuzzelBrein is gratis.

Spelregel 3:
De vermelde prijzen zijn – daar waar van toepassing – inclusief de af te dragen kansspelbelasting.

Spelregel 4:
PuzzelBrein handelt in overeenstemming met de Gedragscode voor Promotionele Kansspelen. In het prijzenprotocol is beschreven hoe de acties zijn georganiseerd en worden uitgevoerd. Dit protocol bevat ook uitleg en spelvoorwaarden gebaseerd op eerdergenoemde gedragscode. De protocollen kunnen worden ingezien op onze website: www.puzzelbrein.nl/actievoorwaarden.

Spelregel 5:
Inzending van een oplossing of creatie betekent automatisch akkoordverklaring met alle bepalingen van deze spelregels. Pas als aan alle in deze spelregels of elders gestelde deelnamevoorwaarden wordt voldaan, kunnen de deelnemers meedingen naar een te winnen prijs.

Spelregel 6:
Alle oplossingen en creaties dienen uiterlijk op de aangegeven datum bij PuzzelBrein binnen te zijn. Deelname geschiedt door inzending van de oplossing(sbon) of creatie. PuzzelBrein is niet verantwoordelijk voor inzendingen die te laat, beschadigd of verkeerd worden bezorgd. Niet leesbare, oncontroleerbare of te late inzendingen worden uitgesloten van deelname. Winnaars worden schriftelijk (via e-mail) op de hoogte gebracht van de door hen gewonnen prijs.

Spelregel 7:

Door het insturen van de oplossingen geeft de inzender automatisch toestemming voor publicatie van zijn/haar naam, woonplaats en eventuele foto indien hij/zij wint. Dit ter bevordering van de transparantie van dit spel. Als iemand  direct na het ontvangen van het winnaarsbericht aangeeft dit niet te willen, zal de vermelding geanonimiseerd worden.

Spelregel 8:
De winnaars van de prijzen worden, afhankelijk van de puzzelsoort, achteraf bepaald middels een trekking uit de goede inzendingen, dan wel, als er een jureerbare prestatie is geleverd, door een jury. Het oordeel van deze jury is bindend voor de deelnemers.  Per deelnemer mag slechts 1 oplossing en/of creatie per puzzel en/of creatieve opgave worden ingestuurd. Bij meerdere inzendingen zal alleen de eerste inzending meedingen naar de prijs. Trekking en bekendmaking van de winnaars gebeurt binnen 4 weken na afloop van de periode die verband houdt met de prijs.

Spelregel 9:
Het verband tussen de prijzen en de financiële waarde van de prijzen die wordt genoemd c.q. kan worden genoemd is indicatief. PuzzelBrein behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om de prijswaarde uit te betalen in plaats van de beschreven prijs.

Spelregel 10:

Prijzen kunnen alleen verstuurd worden naar adressen in Nederland en België. Prijswinnaars die de prijs via de post ontvangen, krijgen hiervan bericht via de mail. Indien mogelijk wordt er op het verzendmoment ook een track and trace code gestuurd via de mail. Als de prijs toch niet afgeleverd kan worden, wordt er door de leverancier een afhaalbericht achtergelaten waarmee het pakketje bij een pick-up point afgehaald kan worden. Als dat niet binnen de aangegeven tijd gebeurt, wordt de prijs teruggestuurd en gaat deze terug in de voorraad. De prijs kan niet nogmaals gestuurd worden.

Spelregel 11:
Eventuele klachten of vragen over de trekking en afwerking van deze actie, conform deze spelregels en hetgeen hier uit voortvloeit, moeten binnen 4 weken na bekendmaking van de trekkingsuitslag schriftelijk bij PuzzelBrein worden ingediend, op straffe van verval van recht. Deze worden schriftelijk beantwoord binnen een termijn van 6 weken. Over juryuitslagen kan niet worden gecorrespondeerd. Op deelname is Nederlands recht van toepassing.

Spelregel 12:
Foto’s, namen en verhalen in PuzzelBrein kunnen – ondermeer vanwege privacyoverwegingen – gefingeerd of geparafraseerd zijn.

Contact- en identiteitsgegevens PuzzelBrein

Volledige naam: Roniko bv
KvK-nummer: 17208692
BTW-nummer: NL8182.01.046.B01
Correspondentieadres: Postbus 4393, 6202 VB Maastricht
Bezoekadres: Generaal Hobbstraat 9, 6224 DW Maastricht
Telefoon: 040-7440503, ma-woe-vr van 10:00 – 12:00 uur
muv feestdagen (gebruikelijke belkosten)
E-mailadres: klantenservice@puzzelbrein.nl
Website: www.puzzelbrein.nl

Deze Spelregels zijn voor het laatst gewijzigd op 11-01-2024

Word abonnee van het PuzzelBrein Blad

PuzzelBrein is het lekker dik puzzelboek met 36 gevarieerde prijspuzzels. Eén PuzzelBrein Blad staat garant voor vele uren puzzelplezier, waarmee u uw hersens in een goede conditie houdt en ook nog eens kans maakt op vele prijzen. Bovendien levert deze leuke inspanning u ontspanning op. Er zijn verschillende abonnementsvormen beschikbaar.

De volgende nummers van het Blad verschijnen op 10 mei, 7 juni en 5 juli.

Klik hier om meer te lezen