Privacy Policy

PRIVACYVERKLARING RONIKO BV

INLEIDING

Dit is de privacyverklaring van Roniko BV, uitgever van PuzzelBrein. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij in ons contact met u verkrijgen. Roniko BV voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

CONTACT- EN IDENTITEITSGEGEVENS 

Volledige naam: Roniko bv
KvK-nummer: 17208692
BTW-nummer: NL8182.01.046.B01
Correspondentieadres: Postbus 377, 5500 AJ Veldhoven
Bezoekadres: Mark 4, 5504 MJ Veldhoven, Nederland
Telefoon: 040-7440503, ma t/m vrij van 10.00-12.00 uur,
muv feestdagen (gebruikelijke belkosten)
E-mailadres: info@puzzelbrein.nl
Website: www.puzzelbrein.nl

 

Hebt u vragen, of een verzoek dan kunt u middels bovenstaande contactgegevens contact met ons opnemen. Wij zullen u zo snel mogelijk een antwoord sturen en uw eventuele verzoek zullen wij uiterlijk één maand na uw indienen vervullen. Als wij het niet kunnen vervullen zullen we ook uiterlijk binnen een maand –onderbouwd- terugkoppelen waarom het niet mogelijk is.

SOORTEN GEGEVENS

De gegevens die wij (kunnen) verzamelen zijn: geslacht, naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres, herkomst adres (leverancier en specificatie), marketing-gegevens, gebruikmaking van Recht van Verzet, administratieve gegevens, contactgegevens, prijswinnaarsdetails, abonnementsdetails, voicelog. U bent niet verplicht om uw gegevens te verstrekken, maar voor de uitvoering van het leveren van bladen, is het noodzakelijk voor ons om bepaalde informatie te ontvangen.

Voor onze marketingdoeleinden huren we data van listbrokers en maken we gebruik van bedrijven die middels online enquêtes en landingspagina’s gegevens van mensen verzamelen.

DOELEINDEN VERWERKING

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden,

  1. voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst
  2. om u de overeengekomen producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen;
  3. als u een abonnement heeft afgesloten: om te factureren. Financiële gegevens publiceren wij nooit op een website, en worden ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst. Wanneer betaling uitblijft voor onze producten of diensten kunnen wij bijvoorbeeld de vordering in handen stellen van derden, zoals een incassobureau;
  4. om gericht aanbiedingen te doen, bijv. via de telefoon en/of via e-mail.
  5. om u een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, prijswinnaarsbericht, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;
  6. wij kunnen (NAWT-)gegevens verhuren aan derde partijen die u producten, diensten of informatie kunnen aanbieden, dit wordt verderop gespecificeerd;
  7. om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle;
  8. om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene)strategie;

BEWAARTERMIJN

Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

DELEN EN BEKENDMAKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Een deel van uw gegevens (naam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats en soms uw telefoonnummer) kan worden verstrekt aan zorgvuldig geselecteerde derden, zoals bijvoorbeeld loterijen, fondsenwervers, uitgevers, homeshopping bedrijven ect. en waaronder ook Post.nl voor direct marketing acties (DM of TM); en/of verrijkingsdoeleinden; en/of validatiedoeleinden; en/of het actueel houden van bestanden en/of marktanalyse. We kunnen deze data filteren op leeftijd of geslacht. Deze derden kunnen uw gegevens vervolgens gebruiken om u aanbiedingen te doen waarvan zij verwachten dat die aanbiedingen aansluiten bij uw interesses. De grondslag voor deze dataverwerking is het gerechtvaardigd belang, namelijk het verwerven van aanvullende inkomsten die nodig zijn voor de continuïteit van het puzzelblad. Indien u geen prijs stelt op die informatie of aanbiedingen, zullen wij –indien u ons daarom verzoekt- uw gegevens daartoe blokkeren.

In speciale gevallen kunnen wij, zonder uw toestemming daartoe, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van ons netwerk en onze diensten te garanderen.

KLANT-OMGEVING OP WEBSITE

Vanwege veiligheidsredenen kunt u op de website alleen inloggen met een combinatie van uw klantnummer en uw postcode. Op deze manier zijn de gegevens die u achterlaat nooit te herleiden naar uw persoonsgegevens.

COOKIES

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. We hebben hiertoe een bewerkersovereenkomst met Google afgelosten. Google kan de informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De laatste cijfers van uw IP-adres worden bij het verzamelen gemaskeerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

DOORGIFTE DERDE LANDEN

Voor de uitvoering van de callcenterwerkzaamheden maken wij gebruik van bedrijven buiten de EU. Een passend beschermingsniveau is gewaarborgd aangezien deze bedrijven het modelcontract hebben ondertekend voor de doorgifte van persoonsgegevens aan in derde landen gevestigde verwerkers krachtens Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad.

BEVEILIGING

Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Denk hierbij aan zowel technische- als organisatorische maatregelen (zoals encryptie van gegevens, toegangscontrole tot onze locaties, en beperkte groep van medewerkers die toegang hebben tot de gegevens, enzovoorts).

MINDERJARIG

We hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. We bieden daarom ook geenproducten aan minderjarigen. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op. Wij verwijderen dan deze informatie.

UW RECHTEN MBT UW GEGEVENS

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd, wilt u gegevens (laten) wijzigen of (laten) wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, of wilt u alle gegevens ontvangen, dan kunt u dat op de door u gewenste manier aan ons laten weten. Ook kunt u doorgeven dat u niet langer prijs stelt op het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden, of het gebruik van uw gegevens voor het doen van gerichte aanbiedingen of op het per e-mail of post ontvangen van informatie en aanbiedingen van ons. U kunt tot slot ook aangeven als u wenst om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming.

Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk één maand na ontvangst van uw verzoek daartoe zullen wij u berichten of en hoe, en zo niet waarom niet, wij uw verzoek inwilligen. Als u een klacht hebt over de manier waarop Roniko omgaat met uw privacy rechten heeft u het recht om hierover een klacht in te dienen bij de betreffende privacy toezichthouder.

WIJZIGINGEN

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

Dit privacy- en cookiebeleid is laatst gewijzigd op 28 juni 2018

Word abonnee van PuzzelBrein

PuzzelBrein is het lekker dik puzzelboek met 36 gevarieerde prijspuzzels. Eén PuzzelBrein staat garant voor vele uren puzzelplezier, waarmee u uw hersens in een goede conditie houdt en ook nog eens kans maakt op vele prijzen. Bovendien levert deze leuke inspanning u ontspanning op. Er zijn verschillende abonnementsvormen die we u kunnen aanbieden.

PuzzelBrein nummer 10 verschijnt rond 2 oktober en nummer 11 verschijnt rond 30 oktober.

Klik hier om meer te lezen

Neemt u een abonnement? Ontvang een welkomstgeschenk

Bekijk onze welkomstgeschenken